Hvad er FVU?

Forum for Vækst og Udvikling er et samarbejdsforum der arbejder med at styrke Gribskovs erhverv, turisme, branding og bosætning i et helhedsperspektiv. Forummet er også med til at sikre dialog, gensidig orientering og samarbejde på tværs af geografi, brancher, fagområder og politiske partier i Gribskov. FVU har ingen formel myndigheds- eller politisk beslutningskompetence men en af forummets opgaver er at kvalificere relevante indsatser forud for politiske beslutninger. Som arbejdende styregruppe for Gribskovs visionsproces har FVU derfor afdækket Gribskovs fire styrkepositioner der nu skal have saft og kraft!:

• Natur
• Fællesskaber
• Virkelyst
• Turisme

FVU og Byrådet inviterer alle med interesse i at udvikle og drive ideer og projekter til fire workshops i marts/april 2020 om vores styrkepositioner. Ved en fælles indsats kan vi pulje vores ressourcer med fokus på de gode ideer og handlinger der gør en forskel.

Du kan læse mere og tilmelde dig her: Workshops

Kontakt os her: vores@gribskov.dk